Faculty Profile

رسول باغبانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/31

رسول باغبانی

مهندسی پزشکی / مهندسی پزشکی

Activities Faculty

فعالیت‌های اجرایی

  1. سرپرست آزمایشگاه میکرو پرسسور و اتاق پروژه 1401 ← تا زمان حال
  2. مدیر گروه مهندسی پزشکی 1398 ← 1402