ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮوه 

در سال‌های اخیر پیشرفت در زمینه‌ی مراقبت های پزشکی بسیار چشمگیر بوده است که از جمله علل اصلی آن پیوند بین دو فضای علمی مهندسی و پزشکی را می توان برشمرد. این ترکیب موجب ایجاد رشته ای به نام مهندسی پزشکی گشته است. مهندسی پزشکی را به طور دقیق چنین تعریف کرده اند: بکارگیری علوم مهندسی برای درك، تغییر، کنترل و مشاهده عملکرد سیستم های زنده. در کل مهندسی پزشکی رشته ای است که در آن در زمینه علوم مهندسی، زیستی و پزشکی تحقیق و فعالیت می‌شود تا از طریق روش‌های تحلیلی و تجربی مبتنی بر علوم مهندسی، سلامت جامعه انسانی بهبود یابد. 

دکتر محمدرضا رضائیان

مدیر گروه مهندسی پزشکی

مرتبه علمی :

  • استادیار

تحصیلات :

  • دکتری مهندسی پزشکی
08138411509
rezaeian @hut.ac.ir
08138411509
دکتر شهریار جاماسب
دانشیار
تلفن:08138411511
پرتال اساتید
دکتر معصومه آشوری
استادیار
تلفن:08138411557
پرتال اساتید
دکتر رسول باغبانی خضرلو
استادیار
تلفن:08138411513
پرتال اساتید
دکتر محمدباقر خدابخشی
استادیار
تلفن:08138411507
پرتال اساتید
دکتر محمدرضا رضائیان
استادیار
تلفن:08138411509
پرتال اساتید
دکتر سمیرا عباسی
استادیار
تلفن:08138411401
پرتال اساتید

دکترعلیرضا فلاحی
استادیار
تلفن:08138411502
پرتال اساتید
سحر قیاسوند
کارشناس
تلفن:08138411209
ساختمان فرشچیان ،طبقه پنجم
چارت دروس مقطع کارشناسی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی همدان برای ورودی های 96 و مابعد

لیست آزمایشگاه:

  • کارگاه تجهیزات پزشکی
  • آزمایشگاه فیزیولوژی
  • آزمایشگاه میکروپرسسور 
  • آزمایشگاه اندازه‌گیری و ابزاردقیق پزشکی(در حال راه‌اندازی)
  • آزمایشگاه تحقیقاتی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
  • آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی نانو بیوالکترونیک (در حال راه‌اندازی)
  • اتاق پروژه