Faculty Profile

سمیرا عباسی

استادیار

سمیرا عباسی

مهندسی پزشکی / مهندسی پزشکی

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
مدارهای الکتریکی1 3 هرهفته، شنبه ، 18:00-20:00، هرهفته، دو شنبه ، 18:00-20:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
حفاظت الکتریکی درسیستم های بیمارستانی 2 هرهفته، شنبه ، 14:00-16:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
پدیده های بیو الکتریکی 3 هرهفته، دو شنبه ، 14:00-16:00، هرهفته، سه شنبه ، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
مدلسازی سیستم ها بیولوژیکی 3 هرهفته، يك شنبه ، 14:00-16:00، هرهفته، دو شنبه ، 12:30-14:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401